Uw gespecialiseerde hedera leverancier!

 

Handelskwekerij Frank De Mol-Verlee is fier ons assortiment met het VMS A-certificaat te kunnen aanbieden!

Milieuvriendelijk telen één van ons belangrijkste doelstellingen. Daarom werd besloten om deel te nemen aan het VMS (Vlaams Milieuplan Sierteelt). Het VMS werkt samen met het Nederlandse MPS (Milieu Programma Sierteelt).

1. Wat is VMS/MPS?

VMS/MPS is een internationale, geaccrediteerde milieustandaard, gebaseerd op de registratie van een aantal milieugegevens. VMS/MPS heeft als doel de milieubelasting op onze samenleving onder controle te houden en wil bedrijven stimuleren tot een milieubewuste teelt van planten en uitgangsmateriaal.

2. Criteria voor kwalificatie

De VMS/MPS-norm is gebaseerd op de registratie van de volgende gegevens:
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Gebruik van meststoffen
Energieverbruik
Afvalverwerking
De geregistreerde gegevens worden op regelmatige tijdstippen aan de controle-instantie bezorgd. De cijfers worden vergeleken met de normen en leiden zo tot een kwalificatie.

3. Voordelen

Ondersteuning van het sociaal en milieubewustzijn in het bedrijf
Ruimere afzetmogelijkheden door stijgende vraag naar milieubewuste producten (zowel van consumenten, kwekers als handelaars)
Effectief registratie systeem (gegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de kostprijsberekening)

4. Garantie

Producten van VMS-deelnemers zijn herkenbaar aan het MPS-vignet. Dit vignet geeft aan dat bij de teelt de voorgeschreven milieunormen werden gerespecteerd. De garantie op zich volgt uit bedrijfsinspecties door de onafhankelijke en internationaal erkende keuringsinstelling SGS AgroControle. Het nummer op het vignet verwijst naar de herkomst van het product.

5. Kwalificatie

Aan de hand van de geregistreerde gegevens krijgen de bedrijven een milieukwalificatie A, B of C. Bedrijven, zoals het onze, met milieukwalificatie MPS-A, telen het meest milieubewust.